autohotkey怎样模拟鼠标操作

时间:2018-02-07来源:华军软件教程作者:艾小魔

1. !d::MouseMove, 50, 0, 10, rreturn

!a::MouseMove, -50, 0, 10, rreturn
!w::MouseMove, 0, -50, 10, rreturn
!s::MouseMove, 0, 50, 10, rreturn
 
 360截图20180207143751109.jpg
 
2.autohotkey怎样模拟鼠标操作
效果是按着Alt后,加wsad使鼠标分别向上下左右移动。
 
360截图20180207143801076.jpg
 
3.另外鼠标键击click:
click不加参数表示键击当前位置。
 
360截图20180207143808556.jpg
 
 以上就是autohotkey模拟鼠标操作方法教程,更多autohotkey等软件相关教程请到华军软件园软件教程专区!

相关文章更多>>

热门推荐