BAT文件工具专区专区苹果软件

Bat and Friends
 • Bat and Friends 1.0.2

 • 63.1M / 17-08-07
 • “用英文动画来进行英语教学”的英语教育专家LittleFox最新推出英文动画应用程式BatandFriends。可爱的小蝙蝠和他的朋友们在农场里发生了哪些有趣的故事呢?[BatandFriends介绍]BatandFriends(小蝙蝠和朋友们)是LittleFox的原创故事。内容描写了Bat(小蝙蝠)、Pig(小猪)、Cat(小猫)、Cow(小奶牛)以及Dog(小狗)这五个住在谷仓里的动物在相互了解后成为好朋友的故事。适合刚开始接触英文阅读或英语初学者。快来和可爱的动物们探索奇妙的英语世界吧![主要功能和特点]-手机和平板,随时都可以看动画-提供英文字幕-看动画片,自然而然学英语-生动有趣的动画情节,提高孩子的想象力和创造力-享受HD级高清动画-一次下载后,无网络环境下也可以自由观看-购买动画后,应用刪除后重新安裝可以恢复已购买內容[获得全世界教育界认证的LittleFox]-2015,2016年连续被消費者评选为最适合孩子的品牌线上英语教育部门第一名-2015韩国教育企业小学英语教学部大奖-2014美国教师选择奖家庭类和课堂类-2013美国国家亲子书出版金奖-2013互动式多媒体奖,BestinClass-2003韩国软件产业发展国务总理奖-200239届意大利博洛尼亚童书展,新媒体奖-2001韩国数字内容大赏金奖[App内购买项目]-BatandFriends系列动画,全篇共有72篇。-1~12篇动画可以免费观看。-13~72篇动画需要付费购买。-单篇动画价格为$0.99,全篇动画价格为$6.99※由于上述价格以美元为准,汇率等因素可能会导致实际购买价格有所不同。[应用访问权限通告]*必要访问权限LittleFox只会对必要服务项目进行必要访问。必要访问项目及理由如下:-储存权限:储存用户下载的视频-设备/应用记录:服务最优化并查找错误*LittleFox故事书应用适合各个年龄段的孩子,有趣又有益!接着还会有更多的LittleFox故事书推出,尽请期待!

Batı Akademi Optik Okuma
 • Batı Akademi Optik Okuma1.1

 • 82.2M / 17-07-20
 • BatıAkademiYayıncılıkMobilOptikOkumaUygulamasıBuuygulamaileBatıAkademiYayıncılık'aaitoptikformlarıbirkaçsaniyeiçindeokuyupdeğerlendirebilirsiniz.NasılOkumaYapılır?-Lütfenuygulamanızı(ilkyüklemenizdemutlaka)güncelleyiniz.-Optikformunuzudüzbirzeminekoyunuz.-Optikformunköşelerindeki4kareyiekranınköşelerindeki4kareniniçindetutunuz.Optikformunuz1-2saniyeiçindeokunacaktır.İşlemgereğindenuzunsürüyorsahakkımızdabölümündekiiletişimadreslerindenbizeulaşabilirsiniz.Testbulunamadıhatasıalıyorsanız.İnternetbağlantınızıaçarakuygulamayıgüncelleyiniz.

Batı Antalya Tur
 • Batı Antalya Tur2

 • 10.1M / 17-07-17
 • BatıAntalyaSeyahat'inşehirlerarasıulaşımbiletlerininsatılmasınısağlayanbiriPhoneuygulamasıdır.Buprogramüzerinden;biletalım,rezervasyon,biletgörüntüleme,biletaçığaalma,rezervasyoniptali,rezervasyonusatışaçevirmegibibirçokişlemiyapabilirsiniz.BatıAntalyaSeyahatwebsitesindenyaptığınızbirişlemibuprogramüzerindendevamettirebilirsiniz.Tersinideyapabilirsiniz.İşlemlerinizOnlineolarakgerçekleştirilmektedir.BatıAntalyaSeyahatsizleredahaiyihizmetverebilmekiçindaimayenilikçiçalışmalariçindeolacaktır.

FileMan - 文件管理及传输工具
 • FileMan - 文件管理及传输工具1.0.0

 • 5.6M / 17-08-07
 • FileMan是一个用于管理本地文件和iPhone、iPad间传输文件的工具软件用户可以通过iTunes将文件传入FileMan的文档目录中或者通过其它软件"用FileMan打开"的方式将文件保存到FileMan中在FileMan中,用户可以进行复制、粘贴、删除等文件操作用户可以通过蓝牙或者WIFI一次传递多个文件到另外一个安装了FileMan的手机中对于部分类型(如office、pdf、txt等)的文件,FileMan也提供了预览功能用户可以将相册里面的图片导出到FileMan也可以将系统地址簿中的一条联系人(电话及邮箱)的信息导出到一个文件中,同时也可以将联系人类型文件导入到系统地址簿中还会不断升级提供更多功能如果有建议请发邮件到simon.d.f@outlook.com

我的文件夹 - 超级文件管理工具
 • 我的文件夹 - 超级文件管理工具1.2.3

 • 6.9M / 17-08-07
 • 我的文件夹是你的文件管理利器,它可以收集其他程序里面的文件,集中管理起来。再也不用担心收到的文件过期了。它还可以处理压缩文件,支持RAR、ZIP、7z格式,也支持RAR加密格式的解压。zip和7z加密格式的支持在后续版本添加。其他app不能处理收到的压缩文档时,选择从“我的文件夹”打开即可,它会自动解压到一个同名的目录下。同时“我的文件夹”还支持从其他程序里读取“我的文件夹”中的文件,比如写邮件时选择一个文件做为附件。浏览网页时要上传一个文件,都可以直接从“我的文件夹”中选择。“我的文件夹”支持常见格式文件的预览,后续会添加更多格式的支持。有建议欢迎发邮件给我:ldehai@gmail.com,或直接在下面评论。

快传-更快文件传输工具
 • 快传-更快文件传输工具1.0.1

 • 15.4M / 17-08-07
 • 想要方便快捷与朋友面对面极速互传文件吗?快来试试能一键建立连接的面对面急速互传神器Fastshare吧!Fastshare是一款跨平台、零流量、超便捷、超快速的面对面文件传输工具!它可以随时随地与身边的好友分享音乐,照片,视频,应用游戏或者任何格式的文件。【一键连接】简单连接流程,一键点击,迅速连接,与繁琐的步骤saybyebye!【无需流量】不需要USB,不会使用移动流量,随时随地任意分享【功能强大】支持图片、音乐、视频、通讯录等多种文件格式【多人传输】支持多人连接并传输文件,再也不用一个文件发N遍【多平台支持】支持跨平台传输及文件分享如果您喜欢Fastshare,请给我们评分,非常感谢您对我们的支持!

FileMan高级版 - 文件管理及传输工具
 • FileMan高级版 - 文件管理及传输工具1.0.1

 • 1.7M / 17-08-07
 • FileMan是一个用于管理本地文件和iPhone、iPad间传输文件的工具软件用户可以通过iTunes将文件传入FileMan的文档目录中或者通过其它软件"用FileMan打开"的方式将文件保存到FileMan中在FileMan中,用户可以进行复制、粘贴、删除等文件操作用户可以通过蓝牙或者WIFI一次传递多个文件到另外一个安装了FileMan的手机中对于部分类型(如office、pdf等)的文件,FileMan也提供了预览功能也提供了使用其它软件打开本地文件的功能对于未加密的zip文件提供了解压缩的功能对于文本文件提供简单修改保存的功能用户可以将相册里面的图片导出到FileMan也可以将系统地址簿中的一条或者全部联系人(电话及邮箱)的信息导出到一个文件中,同时也可以将联系人类型文件导入到系统地址簿中还会不断升级提供更多功能如果有建议请发邮件到simon.d.f@outlook.com

FileMan高级版 - 文件管理及传输工具
 • FileMan高级版 - 文件管理及传输工具1.0.1

 • 1.7M / 17-08-07
 • FileMan是一个用于管理本地文件和iPhone、iPad间传输文件的工具软件用户可以通过iTunes将文件传入FileMan的文档目录中或者通过其它软件"用FileMan打开"的方式将文件保存到FileMan中在FileMan中,用户可以进行复制、粘贴、删除等文件操作用户可以通过蓝牙或者WIFI一次传递多个文件到另外一个安装了FileMan的手机中对于部分类型(如office、pdf等)的文件,FileMan也提供了预览功能也提供了使用其它软件打开本地文件的功能对于未加密的zip文件提供了解压缩的功能对于文本文件提供简单修改保存的功能用户可以将相册里面的图片导出到FileMan也可以将系统地址簿中的一条或者全部联系人(电话及邮箱)的信息导出到一个文件中,同时也可以将联系人类型文件导入到系统地址簿中还会不断升级提供更多功能如果有建议请发邮件到simon.d.f@outlook.com

BAT文件工具专区专区评价

相关专题

热门分类

热门软件推荐