o(╥﹏╥)o伤心

微信无法下载Energiekostenprognose,不过只要点击右上角选择在浏览器或Safari中打开就可以啦!
Energiekostenprognose

Energiekostenprognose

 • 大小:2.7M
 • 语言:英语
 • 类别:金融财务
 • 系统:ios
MetdeEnergiekostenprognosekuntuin3stappeneenindicatiekrijgenoverdeteverwachtenenergiekostenvandewoning,nuenindetoekomst.Deenergielastenworden,naastdehypotheekenhuureensteedsgroterdeelvandewoonlasten.Werkwijze:1.Selecteeruwwoontype.2.Selecteerdewoonoppervlakte(m2).3.Selecteeruwenergielabel.Indienugeenenergielabelheeft,kuntuopVerbeterUwHuis.nleenindicatiehiervanvinden.4.Uzietdeindicatievandeenergiekostenbijhetenergielabelvandewoningnuenindetoekomst.Hoewordendeenergiekostenvaneentypewoningbepaald?DeenergiekostenzijngebaseerdophetgewogengemiddeldegasverbruikvandeNederlandsewoningvoorraadperwoningtypeenophetgewogengemiddeldeelektriciteitsverbruikvandeNederlandsewoningvoorraad(bron:moduleEnergieWoonOnderzoekNederland(WoON)2012).Voorhetberekenvandeenergiekosten,ishetverbruikvermenigvuldigdmetdeenergieprijzen.DeenergieprijzenzijnontleendaandeEnergiebesparingsverkennervanAgentschapNL:www.energiebesparingsverkenner.nl,prijspeildatumjuli2013.Deenergiekostenzijnonderandereafhankelijkvandegroottevandewoningenhetwoningtype.Indeapplicatiezijnvierwoningtypesmetdrieverschillendegroottesopgenomen,diegebaseerdzijnopdegemiddeldeNederlandsewoningvoorraad.Deenergiekostenzijnookafhankelijkvanhetenergielabelvandewoning.Indeapplicatiewordendeenergiekostenperlabelklasseweergegeven.

版本: 1.0.1 | 更新时间: 17-07-25 展开更多

同类推荐

最新更新

Energiekostenprognose评论

 • 1楼 华军网友 2016-01-27 09:05:39
  下载测试了,很好用的,很其他人口中介绍的Energiekostenprognose一样
 • 2楼 华军网友 2015-04-13 14:34:49
  非常不错,Energiekostenprognose良心,已经很难找到这么好的金融财务软件了
 • 3楼 华军网友 2016-04-09 00:11:01
  我觉得很不错呀,符合我的预期,那些不会用的人就别怪Energiekostenprognose了

精品推荐

该应用未通过实名认证,您可通过豌豆荚下载。

取消好的