o(╥﹏╥)o伤心

微信无法下载Buienradar - weer,不过只要点击右上角选择在浏览器或Safari中打开就可以啦!
Buienradar - weer

Buienradar - weer

 • 大小:0.2M
 • 语言:英语
 • 类别:天气软件
 • 系统:ios
Nooitmeerverrastwordendooreenregenbui?BekijkdanaltijdeerstdeBuienradarenderegengrafiekvoordatjeoppadgaat!DeBuienradarappopentmetderadarvande2-uursverwachting,3-uursverwachtingofde24-uursverwachting.Opdezeradarbeeldenkanjezienoferstraks,ofindekomende24uurregengaatvallen.Onderderadarvindjederegengrafiek.Indezegrafiekkanjeprecieszienwanneerhetgaatregenenenhoeveel(inmillimeter).Alsjeeennóggedetailleerderbeeldwilzienkunjedrukkenophetvergrootglasomintezoomenopjouwwoonplaats(totopstraatniveau!).DeBuienradarappisgeschiktvooriPhone,iPadenAppleWatch.ViadeAppleWatchkunjeinéénoogopslagzienofjenunaarbuitenkan.Viadehandigewidgets(metregengrafiekvoorjouwhuidigelocatie)kanjeinjevandaag-schermsnelzienofhetbinnenkortgaatregenenzonderdeappteopenen.Dewidgetisnuóóktezienmet3Dtouch:drukietsharderophetapp-icoonvanBuienradarinjeapp-overzichtomdewidgettelatenverschijnen.NaastdeBuienradarzijnerookandereradarsenweerkaartentevindeninonzevernieuwdeapp:-Motregen-Sneeuw-Onweer-Zon-SatellietbeeldenvanNederland-Pollen(hooikoorts)-Muggenradar-Mist-Temperatuur-Gevoelstemperatuur-Grondtemperatuur-Windrichting-BuienradarvanEuropa-SatellietbeeldenvanEuropaDaarnaastwerkenonzemeteorologenmeerderemalenperdaghetgeschrevenweerberichtbij,zodathetaltijdactueelis.Indetabel“Komende24uurin”kunjevoorjouwgekozenlocatie(óókvoorbuitenlandseplaatsen)eenuur-tot-uurvoorspellingvindenvandetemperatuur,hetaantalmillimeterregenperuur,deneerslagkans,dewindrichtingendewindkracht.Naastonweer,zon,sneeuw,windentemperatuurkaartentonenweonderaanindeappookdeactuelegevoelstemperatuur,grondtemperatuur,zonintensiteit,luchtdruk,luchtvochtigheid,windrichting,windstoten,enzichtafstandvoorjefavorietelocatie.Tevenskunjehierookdepreciezetijdenvandezonsopgangendezonsondergangzien.Lastvanhooikoorts?OpdePollenradarkunjedeverwachtehooikoortsklachtenvoordekomende5dagenvandagtotdaginzien(1:weinig,10:extreem).Tiklinksonderopderadarkaartop“Buienradar”omvankaarttewisselen,entikvervolgensophetpaardenbloemicoon.Hebjijookzo’nhekelaanmuggen?Metbehulpvandemuggenradarkunjenuzelfzienofjezonderzorgenmethetraamopenkuntslapen,ofdatjehetbestejeklamboevanzolderkanhalen!Ookdezeradargeefteenvooruitzichtvan5dagen(1:weinigoverlast,10:extremeoverlast).Tiklinksonderopderadarkaartop“Buienradar”omvankaarttewisselen,entikvervolgensophetmuggenicoon.Inde“14-daagse”(onderaanindemenubalk)kanjeineengrafiekvoordekomende14dagendeweersverwachtingbekijken.Ditkanjeookweergevenineenlijst:eenverwachtingvanuurtotuur,voordekomende7dagengedetailleerd,eneengemiddeldevoorde7dagenerna.In“Alerts”kunjeeenregenmelding(gratispushnotificatie)aanmakenzodatjedirecteenberichtkrijgtzodrawijmetvoldoendezekerheidkunnenzeggendaterbijjouthuisofopjouwfavorietelocatieeenregenbuigaatvallen.Jekuntdezealertsvolledigaanpassennaardetijdenenlocatieswaarvoorjijeenregenmeldingwilontvangen,bijvoorbeeldinhetweekenden/ofdoordeweeks.AlsjelievergeenadvertentieswilzienbiedenwijhetBuienradarPlusabonnementaanvoor2,29€.WezijnmetjulliehulpcontinubezigomBuienradarnogactueler,betrouwbaarderensnellertemaken.HebjesuggestiesomBuienradarnogbetertemaken,ofeenvraag?Stuuronsdaneenberichtjeviahetfeedbackformulierindeapp.Bedankt!

版本: 3.5 | 更新时间: 17-07-19 展开更多

同类推荐

最新更新

Buienradar - weer评论

 • 1楼 华军网友 2015-06-20 14:30:31
  不错,比有些天气软件强多了,非常简单实用!
 • 2楼 华军网友 2015-12-02 08:12:51
  还是华军软件园靠谱,其它网站的Buienradar - weer要么是版本旧,要么是下载不了
 • 3楼 华军网友 2015-07-15 01:23:43
  这款Buienradar - weer软件很不错啊,最新版本新增的功能简直不要太厉害,以后会不会有更惊喜的功能。

精品推荐

该应用未通过实名认证,您可通过豌豆荚下载。

取消好的